Archyvas: Prelatas

There are 87 results for "Prelatas"

Prelato laiškas (2012 m. gruodis)

Mons. Javier Echevarría Tikėjimo metų proga tęsia Credo komentarų ciklą. Šiame laiške jis komentuoja žodžius: „Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo…”.

Prelato laiškas (2012 m. liepa)

„Labai mylėkite Šventąjį Tėvą. Daug melskitės už popiežių. Labai labai jį mylėkite!“- šiais žodžiais liepos mėnesio laiške į mus kreipiasi Prelatas ir skatina itin uoliai melstis už popiežiaus intencijas.

Prelato laiškas (2012 m. balandis)

Velykų savaitės proga prelatas rašo apie Eucharistijos įsteigimą. Minint šimtmetį nuo šv. Josemarios Pirmosios Komunijos balandžio 23 d., skatina mus šį sakramentą kasdien priimti su vis didesniu atsidavimu.