Prelato laiškas (2010 m. balandis)

Balandžio mėnesio laiške Mons. Javier Echevarria kviečia pamąstyti apie tai, kad „per savo pažeminimą ir vėlesnį išaukštinimą Viešpats mums nutiesė kelią, kuriuo turime žengti kasdieniame gyvenime.“

Prelato laiškas (2009 m. gruodis)

Gruodžio mėnuo kupinas progų pasiruošti Jėzaus gimimui: gatvių puošimas, liturgija, kiekvienos dienos džiaugsmai ir vargai, mūsų laimėjimai ir net pačios klaidos. To šio mėnesio laiške mus moko Prelatas.

Prelato laiškas (2009 m. rugpjūtis)

Šio mėnesio laišką Prelatas mums siunčia iš Meksikos. Rugpjūčio mėnesio Mergelės Marijos švenčių proga monsinjoras Javier Echevarria mus ragina nugyventi kasdienį gyvenimą arti Kristaus, kaip jį gyveno Dievo Motina.

Prelato laiškas (2009 m. gegužė)

Prelato laiškas (2009 m. gegužė)

„Šiomis savaitėmis kreipiame žvilgsnį į Švenčiausiąją Mergelę, Jėzaus Motiną ir mūsų Motiną. Matom, kaip Ją užlieja Prisikėlimo džiaugsmas ir šlovė“, – šiame laiške sako mons. Javier Echevarria.

Prelato laiškas (2009 m. balandis)

Prelato laiškas (2009 m. balandis)

Jei mums reikėtų Dievo meilės įrodymo, Jo Sūnaus mirtis už mus būtų pats aiškiausias ženklas. Tą mums primena Opus Dei Prelatas, šio mėnesio laiške kviečiantis priartėti prie Dievo ir kartu su Juo išgyventi jo Prisikėlimą.