Persiųsti draugui

Prelato laiškas dėl vikaro augziliaro ir generalinio vikaro paskyrimo (2014 m. gruodžio 10 d.)


http://opusdei.lt/lt-lt/document/prelato-laiskas-del-vikaro-augziliaro-ir-generalin/

JŪSŲ DUOMENYS

captcha
*Tai padeda išvengti automatinių programų siunčiamų nepageidaujamų elektroninių laiškų